เด่นโซเชียล

ข่าวดี เตรียมเปิด "ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต" หลังเด็กฉีดครบ 2 เข็ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักอนามัย กทม. เตรียมเสนอ คกก.โรคติดต่อพิจารณาผ่อนคลาย "ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต" เปิดได้หลังฉีดวัคซีนเด็กครบ 2 เข็ม 15 พ.ย. นี้

สำนักอนามัย กทม. เตรียมเสนอ คกก.โรคติดต่อพิจารณาผ่อนคลาย "ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต" เปิดได้หลังฉีดวัคซีนเด็กครบ 2 เข็ม 15 พ.ย. นี้

 

 

วันนี้ 30 ต.ค. 64 พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น ในส่วนของร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

 

 

เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

เนื่องจากในมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญ คือ เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสองให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มสอง ร้อยละ 97 ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสอง ในระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 64

 

 

ข่าวดี เตรียมเปิด "ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต" หลังเด็กฉีดครบ 2 เข็ม

ทั้งนี้ สำนักอนามัย กทม. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการสำหรับร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พ.ย. นี้

 

 

ข่าวดี เตรียมเปิด "ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต" หลังเด็กฉีดครบ 2 เข็ม
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ