เด่นโซเชียล

ททท. ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม "SHA" รับมาตรการ "เปิดประเทศ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "SHA" สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "SHA" สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลมีแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

 

โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐานSHA และ SHA Plus ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง

 

แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้

 

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 1,350 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 657 แห่ง
 • นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 51 แห่ง
 • ยานพาหนะ จำนวน 315 แห่ง
 • บริษัทนำเที่ยว จำนวน 427 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม จำนวน 174 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 82 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 แห่ง
 • การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 63 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 180 แห่ง
 • รวมทั้งมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 194 แห่ง ดังนี้
 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 150 แห่ง
 • นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง
 • ยานพาหนะ จำนวน 4 แห่ง
 • บริษัทนำเที่ยว จำนวน 13 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม จำนวน 7 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 5 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง
 • การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 1 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง

 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/index

logoline