เด่นโซเชียล

"แจกเงิน" คนละหมื่น กำลังใจสู้ภัยโควิด กสิกรไทยขยายสิทธิเออร์ลี่รีไทร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกาศ ขยายสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการขอเกษียณอายุก่อนกำหนด กสิกรไทยมอบเงินพิเศษช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด จำนวนคนละ 10,000 บาท แก่พนักงานของธนาคาร บริษัทฯ กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นี้

 

Kbank ทุ่ม "แจกเงิน" พนักงาน คนละ 10,000 บาท เป็นกำลังใจสู้ โควิด-19 แถมขยายสิทธิเออร์ลี่รีไทร์ เกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นการเฉพาะคราว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ธนาคารกสิกรไทย ประกาศ ขยายสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการขอเกษียณอายุก่อนกำหนด (เป็นการเฉพาะคราว) สำหรับพนักงาน อายุ 50 - 55 ปี และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

“การดำเนินการครั้งนี้มิใช่โครงการร่วมใจจาก หรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่เป็นการขยายสิทธิสวัสดิการเดิม ที่มีให้แก่พนักงานอายุ 55 - 60 ปี อยู่ก่อนแล้ว โดยขยายสิทธิให้แก่พนักงานที่สมัครใจจะขอเกษียณอายุก่อนกำหนด เป็นการเฉพาะคราว สำหรับพนักงานที่มีอายุ 50 - 55 ปี และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป”

 

 

 

 

โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินค่าชดเชยเกษียณอายุเท่ากับ เงินเดือนรวมค่าครองชีพ คูณด้วยจำนวนปีของอายุงาน (เศษของปีที่เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี แต่หากไม่ถึงให้ปัดทิ้ง) และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปี 2564 ด้วย

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการยื่นขอใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อได้รับอนุมัติจะพ้นจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ประกาศ เรื่อง เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด ระบุ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจตลอดจนแสดงความห่วงใยพนักงานทุกคนที่ต้องยกระดับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บนหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ซึ่งอาจเพิ่มความยุ่งยากและเกิดภาระค่าใช้จ่ายในมาตรการป้องกันดังกล่าว

 

 

 

 

“ธนาคารจึงเห็นสมควรมอบเงินพิเศษที่เรียกว่า เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด จำนวนเงินคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่พนักงานของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคาร (K-Companies, KBTG) และบริษัทให้บริการสนับสนุนงานแก่ธนาคาร (P-Companies) ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่ในวันที่จ่ายเงิน โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564”

 

 

แจกเงิน, สู้ภัยโควิด, กสิกรไทย, เกษียณอายุก่อนกำหนด

 

แจกเงิน, สู้ภัยโควิด, กสิกรไทย, เกษียณอายุก่อนกำหนด

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ