เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จ่ายอะไรบ้าง สรุปมาให้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมบัญชีกลาง แจงการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 จ่ายอะไรบ้าง ทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 สรุปมาให้แล้วเช็คกันไว้เลย

 

ล่าสุด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ โควิด-19 (COVID-19)

 

 

โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 3 ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติมอีก จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 นั้น กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ดังนี้

 

 

 

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน ("บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  1. วงเงินซื้อสินค้า 700 / 800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200 / 300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)
  2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก. / MRT / BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน ("บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน ("บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

 

 

 

 

“สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 จากการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง