เด่นโซเชียล

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ไหลผ่านกทม. พบยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ จับตาน้ำเหนือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า ขณะนี้ "ปริมาณน้ำ" ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ แต่ช่วงนี้ยังต้องจับตาสภาพอากาศ และน้ำเหนือ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า ขณะนี้ "ปริมาณน้ำ" ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ แต่ช่วงนี้ยังต้องจับตาสภาพอากาศ และน้ำเหนือ

 

 

วันนี้ 26 ต.ค.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปัจจุบันพบว่าพายุโซนร้อน "หมาเหล่า" อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค.64

 

 

 

ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

 

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ไหลผ่านกทม. พบยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ จับตาน้ำเหนือ

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง โดยติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศแบบจำลองเส้นทางพายุ จากกรมอุตุนิยมวิทยา การตรวจสอบกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้าพื้นที่ขณะที่ฝนเริ่มตก โดยการตรวจสอบเร่งระบายน้ำในจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยง ลดระดับน้ำในคูคลอง บ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง บ่อสูบน้ำ 329 แห่ง และประตูระบายน้ำ 243 แห่ง

 

 

 

ขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ที่ไหลผ่าน อ.บางไทร เฉลี่ย 3,204 ลบ.ม./วินาที และสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดระดับน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 09.45 น. อยู่ที่ระดับ +1.98 ม.รทก. ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ 1.02 ม. ซึ่งได้มีการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 79.63 กม. พร้อมทั้งส่วนที่เป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.30 กม. เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและเสริมแนวกระสอบทรายในส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้มีระดับความสูงที่สามารถป้องกันน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่

 

 

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ไหลผ่านกทม. พบยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ จับตาน้ำเหนือ

นอกจากนี้ สำนักการระบายน้ำ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งปริมาณน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ด และแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย โดยปัจจุบันทุ่งเจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำ 11.3 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำสะสม 466 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 1339 ของความจุพื้นที่ลุ่มต่ำ (350 ล้าน ลบ.ม) เกินแผน 116 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค.64) แก้มลิงมหาชัย-สนามชัย ปริมาณน้ำ 3.8 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของปริมาณน้ำในพื้นที่แก้มลิง (6.01 ล้าน ลบ.ม.) รับน้ำได้อีก 2.2 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค.64)

 

 

ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการน้ำด้านเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ โดยการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อช่วยรับน้ำทางด้านจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม เข้ามาในคลองทวีวัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการลำเลียงน้ำผ่านเข้ามายังคลองภาษีเจริญ ซึ่งใช้ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

ขณะที่อีกด้านจะเร่งระบายน้ำผ่านคลองพระยาราชมนตรี คลองสนามชัยโดยสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่ออกไปลงทะเลได้สองทาง ได้แก่ ระบายน้ำไปทางคลองมหาชัยลงแม่น้ำท่าจีน และระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร กับระบายน้ำออกลงสู่ทะเลทางด้านพื้นที่เขตบางขุนเทียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา รวมไปถึงการควบคุมเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำให้มีความสัมพันธ์กับการเดินเครื่องสูบน้ำ ระดับน้ำขึ้น น้ำลง สภาพอากาศและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่

 

 

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ไหลผ่านกทม. พบยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ จับตาน้ำเหนือ

 

 

 

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ไหลผ่านกทม. พบยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ จับตาน้ำเหนือ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ