เด่นโซเชียล

ข่าวดี "การเคหะฯ" ขยายมาตรการช่วยเหลือ "คนอยากมีบ้าน" ถึง 31 ธ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวง พม. โดย "การเคหะฯ" ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ "โควิด19" ถึง 31 ธ.ค. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่

กระทรวง พม. โดย "การเคหะฯ" ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ "โควิด19" ถึง 31 ธ.ค. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่

 

 

26 ต.ค.64 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกมิติเป็นการเร่งด่วน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การเคหะแห่งชาติจึงได้ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าการเคหะแห่งชาติออกไปถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

1. มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร จองเริ่มต้น 99 บาท และขยายระยะเวลาเช่าซื้อกรณีผ่อนชำระกับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เดิมกำหนด 30 ปี ขยายเป็น 40 ปี โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2.75 ปีที่ 4 ร้อยละ 4 ปีที่ 5 ร้อยละ 4.20 และปีที่ 6-40 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.19 สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่พ่อแม่อยู่อาศัย จะได้รับสิทธิดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 18 เดือน จากนั้นเป็นไปตามอัตราที่การเคหะแห่งชาติกำหนดสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ครอบคลุมโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564 ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โครงการรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

 

 

 

2. มาตรการลดราคาขายพิเศษ (Shock Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาขายเงินสดพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท หากลูกค้าไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการเช่าซื้อดอกเบี้ย 0 % ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

 

3. มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999 - 1,200 บาท/เดือน จำนวน 84 โครงการ โดยอาคารแนวราบ1,200 บาท/เดือน ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) 999 บาท/เดือน อาคารชุดขนาด 30 - 40 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 - 2 เดือนละ 1,200 บาท ชั้นที่ 3 - 5 เดือนละ 999 บาท

 

 

ข่าวดี "การเคหะฯ" ขยายมาตรการช่วยเหลือ "คนอยากมีบ้าน" ถึง 31 ธ.ค.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด