เด่นโซเชียล

เช็คแผนรองรับ "เปิดประเทศ" สธ. เตรียมพร้อม 5 ด้าน สร้างความเชื่อมั่น

เช็คแผนรองรับ "เปิดประเทศ" สธ. เตรียมพร้อม 5 ด้าน สร้างความเชื่อมั่น
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ. ประชุมแผนรองรับนโยบาย "เปิดประเทศ" 1 พฤศจิกายน นี้ เผยเตรียมความพร้อม 5 ด้าน สร้างความเชื่อมั่น เน้นย้ำเข้มมาตรการลดโอกาสแพร่เชื้อ โควิด-19

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุข "สธ." ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย "เปิดประเทศ" 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ เตรียมพร้อม 5 ด้านรองรับ เน้นย้ำกำกับมาตรการลดโอกาสแพร่เชื้อ ระบบสาธารณสุขรองรับได้ เพื่อคงบรรยากาศความสุขช่วงใกล้ "ปีใหม่" 

 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย "เปิดประเทศ" ใน 120 วัน ครั้งที่ 4/2564 ว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศอย่างปลอดภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ 3 รูปแบบ คือ

 

  • เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ
  • การเข้าแซนด์บ็อกซ์ท่องเที่ยว 7 วัน
  • เข้ารับการกักตัวในสถานที่กำหนด 7-14 วัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

ซึ่ง 2 รูปแบบแรกเฉพาะผู้เดินทางทางอากาศเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดส มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง มีประกันสุขภาพ 5 หมื่นเหรียญ มีหลักฐานการจองที่พัก และเมื่อมาถึงประเทศไทยได้รับการตรวจ RT-PCR วันแรกทันที ก่อนที่จะเดินทางต่อหรือท่องเที่ยวในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ แต่หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์จะเข้าสู่รูปแบบการกักตัว โดยพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ท่องเที่ยว วันที่ 1 พฤศจิกายน ได้กำหนดเพิ่มเป็น 17 จังหวัด 

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุต่อว่า แม้ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก แต่เนื่องจากหลายประเทศที่ "เปิดประเทศ" แล้ว พบปัญหาการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งจากคนในประเทศหรือผู้เดินทางจากต่างประเทศ เพราะมีการเดินทางและใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

ดังนั้นต้องควบคุมกำกับมาตรการอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค และคงบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีที่มีวันหยุดและใกล้เทศกาลปีใหม่ ให้การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และระบบสาธารณสุขรองรับได้ 

 

เช็คแผนรองรับ "เปิดประเทศ" สธ. เตรียมพร้อม 5 ด้าน สร้างความเชื่อมั่น

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมการ "เปิดประเทศ"

 

โดยกระทรวงสาธารณสุข "สธ." เตรียมความพร้อมใน 5 ด้าน รองรับการ "เปิดประเทศ" ดังนี้ 

 

1. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเดินทาง ขั้นตอนการตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และการเดินทางจากท่าอากาศยานจนถึงโรงแรมในลักษณะปิด (Sealed Route) และการตรวจหาการติดเชื้อในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านกระบวนการและไม่มีการติดเชื้อ อีกทั้งมีความปลอดภัยเมื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เพื่อฉีดให้ประชาชนให้ครอบคลุมเพียงพอเป็นการควบคุมการระบาดและสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน 

 

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในผู้เดินทางเข้าในประเทศอย่างรวดเร็วแม่นยำ และการตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์ 

 

3. มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code ที่ให้ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบและประเมินร้องเรียนได้ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ 

 

4. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้สถานพยาบาลประเมินตนเอง พร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล 

 

และ 5. เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง ซึ่งขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ภาพรวมคงคลังประมาณ 3-6 เดือน และสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

เช็คแผนรองรับ "เปิดประเทศ" สธ. เตรียมพร้อม 5 ด้าน สร้างความเชื่อมั่น

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด