เด่นโซเชียล

จองด่วน วัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" 28-30 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรุงเทพมหานคร ย้ำเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" กลุ่ม 18 ปีขึ้นไปอาศัยในกรุงเทพฯ 28-30 ต.ค.นี้

 กทม.ย้ำเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" กลุ่ม 18 ปีขึ้นไปอาศัยในกรุงเทพฯ 28-30 ต.ค.นี้ 

 

25 ต.ค. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ โดยซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับศิริราชพยาบาล ได้ทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับวัคซีน พบว่าการให้วัคซีนไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีน CoronaVac 2 เข็ม (ซิโนแวค+ซิโนแวค) และเทียบเท่ากับการให้แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม แต่ใช้เวลาสั้นลง เหมาะที่จะฉีดให้ครอบคลุมเป็นวงกว้างและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว

 

 

จองด่วน วัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" 28-30 ต.ค.

นพ.ชวินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ และสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ มีมติอนุมัติสูตรการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศไทย โดยได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 ซึ่งมีการนำข้อมูลทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และการศึกษาในประเทศไทยมาพิจารณา สรุปสูตรวัคซีนไขว้ที่ฉีดให้แก่ประชาชนคนไทย 2 สูตร ได้แก่ 1.สูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ในระยะนี้ และ 2.สูตรไขว้แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ในระยะต่อไปเมื่อมีจำนวนวัคซีนมากขึ้น

 

 

นพ.ชวินทร์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สำนักอนามัยได้เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ และมีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทาง LINE OA วัคซีนสำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 

 

 

"ผู้ต้องการรับวัคซีนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกเข้ารับวัคซีน ซึ่งแบ่งเป็น 4 รอบเวลา ได้แก่ เวลา 08.00 - 10.00 น. เวลา 10.00 - 12.00 น. เวลา 12.00 - 14.00 น. และเวลา 14.00 - 16.00 น. โดยศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ธนาคารไทยพาณิชย์SCB สำนักงานใหญ่ จะให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค.64 และศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ เอสซีจี SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย 0 2203 2883"นพ.ชวินทร์ระบุ

 

จองด่วน วัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" 28-30 ต.ค.

นอกจากนี้ กทม.ได้เปิดเผยข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 4 สูตรการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

 

1.สูตรไขว้ "ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า" สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 608 (กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

 

2.สูตรไขว้ ระยะต่อไปเมื่อมีวัคซีนมากขึ้น "แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์" 

 

3.สูตรกระตุ้น ฉีด "ซิโนแวค" ครบ 2 เข็ม และบูสเตอร์ด้วย "แอสตร้าเซนเนก้า"

 

4.สูตรกระตุ้น กรณีติดเชื้อมาแล้ว 1-3 เดือน และบูสเตอร์ด้วย "แอสตร้าเซนเนก้า

 

จองด่วน วัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" 28-30 ต.ค.

logoline