เด่นโซเชียล

ยังทัน ลงทะเบียนรับ 1 หมื่น "เยียวยาแท็กซี่-เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เยียวยาแท็กซี่-เยียวยาวินมอเตอร์ไซด์" วันนี้ เปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตน รับเงินเยียวยา 5,000-10,000 บาท ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

อัปเดตลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยาแท็กซี่-รถจักรยานยนต์รับจ้าง" นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 และประกอบ
อาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด โดยผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน และผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

 

ซึ่งตั้งแต่เปิดให้จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้าไป เมื่อวันที่ 18 ต.ค. มีแท็กซี่/วินมอเตอร์ไซต์ จองคิวผ่านระบบแล้วประมาณ 7,000 คน ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก และลดความแออัด ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ก่อนเปิดให้เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบเอกสารในวันที่ 25 ต.ค. 2564

 

 

หลังจากจองสิทธิในระบบแล้ว ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 5 พ.ย.2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่

 

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ


กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับ และผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบก จะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ รถที่ใช้ประกอบอาชีพ ต้องชำระภาษีครบถ้วน 

 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือ จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

 

 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
 • รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 


โดย กรมการขนส่งทางบก ยังเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก แบ่งเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ12,000 คน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ 3,000 คน สามารถ
ลงทะเบียนจองคิวรับบริการได้ จนถึงวันที่ 5 พ.ย. 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th 
 

สำหรับ ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

 

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย

 • กาญจนบุรี
 • ตาก
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ