เด่นโซเชียล

"คนละครึ่งเฟส 3" ประชาชนเทใจ สุดยอดโครงการรัฐ เงินเข้ากระเป๋าตรงที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนเทใจ "คนละครึ่งเฟส 3" โครงการเยียวยาโควิด-19 ของรัฐ ตอบโจทย์ที่สุด อนาคตขอ ควบคุมราคาสินค้า

(24 ต.ค.2564) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,309 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564  สรุปผลได้ดังนี้

 

1.ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการใดของรัฐ

 

 • อันดับ 1 มาตรการคนละครึ่งเฟส 3  ร้อยละ 78.61 
 • อันดับ 2 มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 34.76 
 • อันดับ 3 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท ร้อยละ 29.79
 • อันดับ 4 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33/39/40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ร้อยละ 25.83
 • อันดับ 5 มาตรการลดค่าเทอมนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 22.46

 

2. ประชาชนคิดว่ามาตรการ/โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

 

 • อันดับ 1 ช่วยได้บ้าง 62.10%
 • อันดับ 2 ช่วยได้มาก 31.39%
 • อันดับ 3 ไม่ช่วยเลย 6.51%

 

 

3. เปรียบเทียบก่อนกับหลังมีมาตรการ/โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ การใช้จ่ายของประชาชนต่อเดือนเป็นอย่างไร

 

 • อันดับ 1 ใช้จ่ายเท่าเดิม 43.45%
 • อันดับ 2 ใช้จ่ายลดลง 36.70%
 • อันดับ 3 ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 19.85%

 

4. โดยภาพรวมประชาชนพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมากน้อยเพียงใด

 

 • อันดับ1 ค่อนข้างพึงพอใจ 49.81%
 • อันดับ 2 พึงพอใจมาก 22.84%
 • อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 18.77%
 • อันดับ 4 เฉย ๆ 8.58%

 

5. "5 อันดับมาตรการ/โครงการ" ของภาครัฐที่ประชาชนพึงพอใจ

 

 • อันดับ 1 มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 78.66
 • อันดับ 2 มาตรการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ร้อยละ 76.70
 • อันดับ 3 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท ร้อยละ 74.85
 • อันดับ 4 มาตรการลดค่าเทอมนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 73.73
 • อันดับ 5 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ร้อยละ 71.74 

6. นอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนใดอีกบ้าง

 

 • อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ   ร้อยละ 75.25
 • อันดับ 2 ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน   ร้อยละ 70.61
 • อันดับ 3 หาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน   ร้อยละ 58.16
 • อันดับ 4 จ่ายเงินเยียวยาทุกครัวเรือนอย่างเท่าเทียม   ร้อยละ 54.52
 • อันดับ 5 พักชำระหนี้   ร้อยละ 51.20 

 

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ประชาชนเทใจให้มาตรการ "คนละครึ่ง" เพราะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่เข้ากระเป๋าโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ ถึงจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับการบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอน ทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลมีจำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 27.86 ล้านคน จากสิทธิที่เข้าร่วมได้ 28 ล้านสิทธิ คิดเป็น 99.5% ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากประชาชนสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ ปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการวิเคราะห์การเปรียบเทียบก่อนและหลังที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังคงพบว่า ประชาชนก็ยังใช้จ่าย รายเดือนเท่าเดิม สาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังคงเกิดความกังวลกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทำให้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เมื่อพิจารณาภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และมาตรการที่อยากให้ทำอย่างเร่งด่วน คือการควบคุมราคาสินค้า และค่าครองชีพ เนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ประชาชนต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 

"คนละครึ่งเฟส 3" ประชาชนเทใจ สุดยอดโครงการรัฐ เงินเข้ากระเป๋าตรงที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ