เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ ธ.ก.ส." 2564 สานฝันเกษตรกร กู้ไม่ยุ่งยาก รายละ 1 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออก แคมเปญใหม่ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ "สินเชื่อ ธ.ก.ส." 2564 ปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละ 1 ล้านบาท เช็ครายละเอียดได้เลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออก แคมเปญใหม่ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ "สินเชื่อ ธ.ก.ส." 2564 ปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละ 1 ล้านบาท เช็ครายละเอียดได้เลย

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการสินเชื่อ "สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่" วงเงินกู้สูงสุดรายละ 1,000,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ที่นําเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือ พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี 


2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร 

 

3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร 

 


4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

 

 

 

\"สินเชื่อ ธ.ก.ส.\" 2564 สานฝันเกษตรกร กู้ไม่ยุ่งยาก รายละ 1 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถามโทร Call Center 02-5550555

\"สินเชื่อ ธ.ก.ส.\" 2564 สานฝันเกษตรกร กู้ไม่ยุ่งยาก รายละ 1 ล้านบาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ