เด่นโซเชียล

นนทบุรี เตือน คนไปเที่ยว "วันหยุดยาว" กลับมาแล้ว รายงานตัวด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี ประกาศ ให้ผู้ที่ไปเที่ยว "วันหยุดยาว" ในพื้นที่สีแดงเข้ม กลับมาแล้วต้องรายงานตัว พร้อมตรวจ ATK ด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี ประกาศ ให้ผู้ที่ไปเที่ยว "วันหยุดยาว" ในพื้นที่สีแดงเข้ม กลับมาแล้วต้องรายงานตัว พร้อมตรวจ "ATK" ด้วย 

 

 

22 ต.ค.64 เพจ เฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศว่า จังหวัดนนทบุรี : เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

 

 

ฉบับที่ ๙ : การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

 

ตามที่จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว นั้น

 

 

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 และพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการที่เข้าได้กับโรคโควิด - 19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ทันที

 

 

 

ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ที่มีบุคคลเดินทางกลับมาจากจังหวัดตามข้อ ๑ จัดให้มีการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบผลว่าติดเชื้อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

 

 

ให้บุคคลที่เดินทางไปยังจังหวัดตามข้อ ๑ และข้อ 6 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้

 

Link : รายงานตัว https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehxFPFN00X.../viewform

 

 

นนทบุรี เตือน คนไปเที่ยว "วันหยุดยาว" กลับมาแล้ว รายงานตัวด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด