เด่นโซเชียล

ย้ำอีก สมัครได้ไม่กระทบ "ผู้ประกันตน ม.40" สิทธิบัตรทอง รับสิทธิเหมือนเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย ฟรีแลนซ์ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม และได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น พร้อมปรับลดเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

สำนักงานประกันสังคม ยืนยัน  สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย ฟรีแลนซ์ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม ย้ำได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และปรับลดเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

 

ย้ำอีก สมัครได้ไม่กระทบ "ผู้ประกันตน ม.40" สิทธิบัตรทอง รับสิทธิเหมือนเดิม

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครผู้ประกันตนม.40 สามารถเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

1.ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน (ลดเหลือ 42 บาท/เดือน) คุ้มครอง 3 กรณี

 •  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 200 บาท 
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน ได้รับความคุ้มครอง ครั้งละ 50 บาท (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง )
 • รับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้  500 - 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี  (ขึ้นกับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ)
 • กรณีตาย ได้รับเงินค่าทำศพ  25,000 บาท


2. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (ลดเหลือ 60 บาท/ เดือน) คุ้มครอง 4 กรณี

 •  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 200 บาท 
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน ได้รับความคุ้มครอง ครั้งละ 50 บาท (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง )
 • รับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
 •  กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้  500 - 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี  (ขึ้นกับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ)
 • กรณีตาย ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท
 • กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล (จากเงินออมสะสม ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ) 50 บาท/เดือน

 

3. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (ลดเหลือ 180 บาท/เดือน) คุ้มครอง 5 กรณี

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 •  ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 300 บาท
 •  ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง วันละ 200 บาท 
 • รับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 90 วัน/ปี
 •  กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 - 1,000 บาท ตลอดชีวิต
 • กรณีตายได้รับเงินค่าทำศพ 50,000บาท
 • กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล (จากเงินออมสะสม ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ) 150 บาท/เดือน
 • กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือนตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เดือนละ 200 บาท/คน คราวละไม่เกิน 2 คนโดยผู้สนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด