เด่นโซเชียล

"สินเชื่อออมสิน" ให้ยืมเงิน 50,000 ปิดหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 คลิก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ให้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี อย่าช้า รายละเอียดสมัครคลิก

 

"สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ อีกหนึ่งสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ ธนาคารออมสิน ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 รวมถึงมาตรการควบคุมที่ทางรัฐบาลนำออกมาใช้ ซึ่งหลายคนเลือกการกู้เงินจากนายทุน ทำให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมา ทั้งนี้ หากใครต้องการเคลียร์หนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง

 

 

 

จุดเด่น

 • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียด "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

 

 

 

รายละเอียดการสมัคร "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 4. เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 2. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 3. เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 5. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ