เด่นโซเชียล

ศธ. เตรียมทัวร์ช่วยเหลือ นักเรียน "ผู้ด้อยโอกาส" เข้าถึงการศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ช่วยกระจายโอกาสให้ นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และ "ผู้ด้อยโอกาส" เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7,000 คน

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ช่วยกระจายโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และ "ผู้ด้อยโอกาส" เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

 

วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก “สบช.สัญจร” โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามเป็นสักขีพยาน

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร “สบช.สัญจร” เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เช่น โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่, โครงการ สบช.ช้างเผือก สำหรับเด็กที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ รวม 8 โครงการ เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึง "ผู้ด้อยโอกาส" ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 39 แห่งทั่วประเทศ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะคัดสรรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนกมีโควต้ารับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ รวม 7,000 คน

 

 


 ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
จะสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศได้เข้าศึกษาต่อ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ วัฒนธรรม และมีความสนใจศึกษาต่อเข้าร่วมโครงการ รวมถึงพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะทำการสัญจรไปยังเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อส่งมอบให้โอกาสแก่นักเรียนใน 
4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2564 ไปยังเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด