เด่นโซเชียล

"วันออกพรรษา" 2564 เช็คเลย 6 กิจกรรมที่ชาวพุทธควรทำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันออกพรรษา" ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันออกพรรษาปี 2564 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

"วันออกพรรษา" ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันออกพรรษาปี 2564 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

"วันออกพรรษา" ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรตลอดระยะเวลา 3 เดือน และนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีประเพณีอันงดงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย


ซึ่งวันออกพรรษานี้ พระภิกษุสามเณรจะร่วมกันประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ และนับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในประเพณีสำคัญที่ถูกจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพุทธเอาไว้ ด้วยจะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลดังนี้

 

1. การปฏิบัติธรรมและการฟังธรรมเทศนา

ตามสถานที่สำคัญอย่างวัด โรงเรียน หรือลานชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ "วันออกพรรษา" ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

2. ตักบาตรเทโว 

ซึ่ง "ตักบาตรเทโว" นั้น ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 มักจัดขึ้นที่วัด ตลอดจนการนิมนต์พระสงฆ์มายังโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน, นักศึกษา ได้ทำบุญด้วยการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมา

 

"วันออกพรรษา" 2564 เช็คเลย 6 กิจกรรมที่ชาวพุทธควรทำ

 

3. ประเพณีการเทศน์มหาชาติ

ตามหลักทางความเชื่อ ผู้ใดสามารถฟังเทศน์จบ 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว จะส่งผลให้คนผู้นั้นได้รับผลกุศลอันแรงกล้า

 

"วันออกพรรษา" 2564 เช็คเลย 6 กิจกรรมที่ชาวพุทธควรทำ

 

4. อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ

ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนมักนิยมทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

5.พิธีทอดกฐิน

การทอดกฐินหรือพิธีการทอดผ้าป่า มักนิยมทำกันในช่วงเดือน 11 ถึงเดือน 12 เรียกได้ว่าเป็นการทำทานพิเศษ ซึ่งภายในหนึ่งปีมีการถวายกฐินแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

"วันออกพรรษา" 2564 เช็คเลย 6 กิจกรรมที่ชาวพุทธควรทำ

 

6.ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด

ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา

  • ประเพณีตักบาตรเทโว (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแล้ว ๑ วัน)  
  • ประเพณีพิธีทอดกฐิน (ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ กำหนด ๑ เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา) 
  • ประเพณีพิธีทอดผ้าป่า (ไม่จำกัดกาล) 
  • ประเพณีเทศน์มหาชาติ (นิยมทำกันในวันขึ้น ๘ ค่ำ หรือ วันแรม ๘ ค่ำ กลางเดือน ๑๒ ในบางท้องถิ่นอาจนิยมทำกันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ หรือในเดือน ๑๐) 

 

เมื่อเพื่อน ๆ ทราบกันแล้วว่าควรทำอะไรใน "วันออกพรรษา" ก็อย่าลืมไปทำหน้าที่ชาวพุทธกันนะครับ

logoline