เด่นโซเชียล

21 ต.ค. "วันหยุดภาคกลาง" ออกพรรษา หยุดยาว 4 วัน จังหวัดไหนได้หยุด เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันหยุดภาคกลาง" วันหยุดเดือนตุลาคม วันออกพรรษา หยุดยาว 4 วัน มี 17 จังหวัดได้หยุด จังหวัดไหนบ้าง เช็คที่นี่ แต่ที่แน่ ๆ รวมชาว กทม.

อัปเดต "ปฏิทินวันหยุด" ตารางวันหยุด "ภาคกลาง" หลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 และมีการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาค ทำให้เดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ "ภาคกลาง" จะมีวันหยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เพื่อชดเชยประเพณีวันออกพรรษา โดยหลายคนสงสัยว่า วันหยุดภาคกลางนั้น ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง รวมภาคตะวันออกด้วยหรือไม่ 

 

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ เรื่องวันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคในเดือนตุลาคม 2564 โดยแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนั้น หมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคกลาง รวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 

ทั้งนี้ นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้ว สำหรับ 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย  

 

 1. นนทบุรี 
 2. ปทุมธานี
 3. นครปฐม 
 4. สมุทรปราการ
 5. ชัยนาท  
 6. พระนครศรีอยุธยา
 7. ลพบุรี 
 8. สระบุรี 
 9. สิงห์บุรี 
 10. อ่างทอง 
 11. กาญจนบุรี 
 12. ราชบุรี 
 13. สุพรรณบุรี
 14. ประจวบคีรีขันธ์  
 15. เพชรบุรี 
 16. สมุทรสงคราม 
 17. สมุทรสาคร 

โดยในหนังสือเวียนดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว โดยวันที่ 20 ตุลาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาชนว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ใช่วันหยุดราชการ โดยอ้างอิงหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แจ้งหน่วยงาน ส่วนราชการในจังหวัด ถึงการกำหนดหนดพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) 

 

ส่วนวันหยุด วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานใดให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนด หรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว หากยกเลิก หรือเลื่อนจะเกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน
 
21 ต.ค. \"วันหยุดภาคกลาง\" ออกพรรษา หยุดยาว 4 วัน จังหวัดไหนได้หยุด เช็คที่นี่

logoline