เด่นโซเชียล

"แคชจอย Kashjoy" สินเชื่อส่วนบุคคล แอปกู้เงินถูกกฎหมาย รับเงิน สูงสุด 1 ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สินเชื่อส่วนบุคคล "แคชจอย Kashjoy" แอปพลิเคชันกู้เงินถูกกฎหมาย ยืมเงินออนไลน์ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย อนุมัติไว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน แถมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

"แคชจอย" สินเชื่อส่วนบุคคลอีกทางเลือกในวิกฤติเศรษฐกิจช่วง โควิด-19 แบบนี้ หลาย ๆ คน เงินไม่พอจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่างวดบัตรเครดิต หนทางแก้ที่รวดเร็วคือการกู้เงินด่วน สมัยนี้เงินด่วนเร็วทันใจทำได้ง่าย ๆ โดยการยืมเงินผ่านแอปฯ แต่ก็ต้องระวังมิจฉาชีพให้ดี แอปพลิเคชัน แคชจอย Kashjoy แอปกู้เงินถูกกฎหมายคือทางออกที่ตอบโจทย์ ให้ยืมเงินออนไลน์ได้สูงสุด 1 ล้านบาท รับเงินก้อนใหญ่ ไร้ดอกเบี้ยนาน 3 รอบบิลแรก วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย อนุมัติไว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

 

 

 

"แคชจอย" Kashjoy คืออะไร

แอป Kashjoy เป็นแอปพลิเคชันกู้เงินถูกกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมี สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy เป็นสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินก้อนเข้าบัญชีไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ การคิดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนอย่างลงตัว และชำระเงินกู้เป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน พัฒนาโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท เจมาร์ท (J-Mart)

 

สินเชื่อส่วนบุคคล "แคชจอย" (Kashjoy)

 1. รับเงินก้อนใหญ่ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. ชำระคืนเท่ากันทุกงวด เลือกผ่อนสบายตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
 5. ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้มีรายได้ประจำ
 2. สัญชาติไทย อายุ 20 - 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 3. มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 4. พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 6. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน พร้อมกับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหลังสือรับรองเงินเดือน)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน , ธ.ก.ส. , ธ.อ.ส.)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
 2. สมัครผ่านแอปฯ Kashjoy
 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 4. นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
 5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
 6. ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

 • บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น (เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "แคชจอย" (Kashjoy)

 

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

แคชจอย, สินเชื่อส่วนบุคคล, Kashjoy, แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดสินเชื่อส่วนบุคคล "แคชจอย"

 • สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ / หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ / หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ทั้งนี้ การอนุมัติใด ๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะยังคงถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท / งวด
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 18% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10 - 30 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท / งวด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีผ่อนสบายนาน 3 รอบบัญชีแรก*

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป
 • ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

ทั้งนี้ หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตาดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้ , ภาระหนี้ , การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Kashjoy

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ