เด่นโซเชียล

"สปสช." เผยจ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด แล้ว 4.2 พันราย กว่า 353 ล้านบาท

"สปสช." เผยจ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด แล้ว 4.2 พันราย กว่า 353 ล้านบาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

5 เดือน "สปสช." ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เกิด อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 4,270 ราย รวมเป็นเงินกว่า 353.1 ล้าน พื้นที่เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือมากสุด รองลงมาเป็นเขต 1 เชียงใหม่ และเขต 10 อุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "สปสช." เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มี "อาการไม่พึงประสงค์" หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งได้เปิดให้มีการยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2564 จากข้อมูลถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564 มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามาทั้งหมดจำนวน 6,228 ราย และยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 733 ราย 

 

 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ทางคณะอนุกรรมการระดับเขตได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยแล้ว 4,270 ราย รอการพิจารณา 753 ราย ไม่ผ่านการพิจารณา 1,225 ราย เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ ซึ่งในจำนวนที่ไม่ผ่านการอนุมัตินี้ อุทธรณ์ 430 ราย รวมเป็นเงินที่จ่ายชดเชยเบื้องต้นไปแล้ว 353,107,500 บาท 

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของ "อาการไม่พึงประสงค์" นั้น ๆ โดยระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท มีผู้รับเงินเยียวยาแล้ว 3,513 ราย 

 

ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มีผู้รับเงินเยียวยาแล้ว 52 ราย 

 

และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท มีญาติผู้เสียชีวิตรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 705 ราย 

 

 

นพ.จเด็จ เผยต่อว่า หากพิจารณาแยกตามเขต พบว่า "สปสช.เขต 13 กทม." มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามามากที่สุด จำนวน 1,272 ราย รองลงมาคือ "สปสช.เขต 1 เชียงใหม่" จำนวน 754 ราย และ "สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี" 721 ราย 

 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีการจ่ายเยียวยาไป พบว่า สปสช.เขต 13 กทม. จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 52,896,000 บาท รองลงมาคือ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 31,957,200 บาท และ สปสช.เขต 8 อุดรธานี จ่ายเงินแล้ว 30,802,000 บาท 

 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวตอนท้ายว่า หลักการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ สปสช.นั้น ไม่ไช่การพิสูจน์ถูกผิดหรือชี้ชัดว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด แต่เป็นเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น แม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากวัคซีน ก็ไม่เป็นเหตุให้เรียกเงินคืนแต่อย่างใด 

 

 

logoline