เด่นโซเชียล

รู้จัก "วัคซีนพาสปอร์ต" ต้องทำยังไงถึงจะได้มาครอบครอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวนทำความรู้จัก "วัคซีนพาสปอร์ต" เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง พร้อมแนะวิธีการขอสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นเอกสาร และจุดขอวัคซีนพาสปอร์ตแบบละเอียด

วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่สถาบันบำราศนราดูรจะเปิดให้ประชาชนสามารถนัดคิว และขอวัคซีนพาสปอร์ตในรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในระยะนี้หลายประเทศเริ่มประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ดังนั้น "วัคซีนพาสปอร์ต" จึงมีความจำเป็นกับคนที่ต้องการเดินทางไปติดต่อธุระกิจ หรือไปเรียนต่อ ท่องเที่ยว วันนี้ คมชัดลึกออนไลน์จะพาไปทำความรู้จักกับ "วัคซีนพาสสปอร์ต" กันอีกครั้ง 

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) หรือ International Vaccination Certificate คืออะไรวัคซีนพาสปอร์ต คือ เอกสารยืนยัน หรือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้นๆ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมหากต้องการวัคซีนพาสปอร์ต 

-หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
-หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง
-บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
-ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ซึ่งออกให้โดยสำนักอนามัย หรือโรงพยาบาลผู้ดูแลในการฉีดวัคซีน เพื่อนำไปใช้ยืนยันรายละเอียด โดยเอกสารดังกล่าวต้องมี QR Code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนของท่าน ซึ่งเมื่อสแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีน และรายละเอียด certificate no.
 

ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม


กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจตัวจริงและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

 

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต มีที่ไหนบ้าง

ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำเอกสารต่าง ๆ ไปติดต่อขอทำวัคซีนพาสปอร์ตได้ โดยแนะนำให้โทรติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า หรือสามารถยื่นขอนัดคิวทำวัคซีนพาสปอร์ตและรับเล่มในรูปแบบออนไลน์ได้ ดังนี้ 

  • นัดคิวทำวัคซีนพาสปอร์ตและรับเล่มแบบออนไลน์ผ่าน Lineหมอพร้อม โดยเข้าไปที่เมนู International  Certificate-ขอหนังสือรับรองฯ (Reqes for a COVID-19 vaccination certificate)-กรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรอง -ระบุรูปแบบการขอรับหนังสือ -ระบุช่องทางการชำระเงิน-ยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ 
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. 0-2134-0134
อีเมล์​: [email protected]
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2590-3430
อีเมล์ : [email protected]

 

  • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

เปิดให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
โทร.0-2590-3232
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม.
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)
โทร. 0-2521-0943-5

 

 

ที่มา:กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ