เด่นโซเชียล

มะเร็ง 1 ใน "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก บุหรี่

มะเร็ง 1 ใน "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก บุหรี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมควบคุมโรค ชี้ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก แนะประชาชนเลิกสูบบุหรี่ พร้อมคัดค้านให้ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 "กรมควบคุมโรค" ย้ำการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชน "เลิกสูบบุหรี่" และ "บุหรี่ไฟฟ้า" 

 

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases : NCDs) ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก โดย องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ระบุว่า

 

แต่ละปีมีประชากรทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการบริโภคยาสูบ และอีก 890,000 คน เสียชีวิตเพราะสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง 

 

ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวถึง 314,340 ราย หรือร้อยละ 73.0 ในปี 2552 โดยกลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สำคัญร่วมกัน คือ "การสูบบุหรี่" 

 

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทยระหว่างปี 2550 - 2560 พบว่าอัตราการ "เสียชีวิตจากบุหรี่" มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้เสียชีวิตที่มีประวัติการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 72,656 คน จะเห็นได้ว่า "บุหรี่" ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต อันดับ 1 ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา 

 

 

นอกจากนี้ แม้ว่าบางภาคส่วนจะมีความพยายามที่จะผลักดันให้ "บุหรี่ไฟฟ้า" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไปนั้น แต่ "กรมควบคุมโรค" ซึ่งมีหน้าที่หลักในการป้องกันควบคุมโรค และมีจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนในการคงมาตรการ ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน 

 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่ออีกว่า การคัดกรองการเสพติดบุหรี่และเข้าถึงระบบเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประชาชนสามารถ "เลิกบุหรี่" ได้มากขึ้น โดยการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600 

 

มะเร็ง 1 ใน "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก บุหรี่

 

ข้อมูลจาก กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด