เด่นโซเชียล

รู้หรือไม่ "โอนเงินผิดบัญชี" ทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

รู้หรือไม่ "โอนเงินผิดบัญชี" ทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงยุติธรรม แจง โอนเงินผิดบัญชี ทวงคืนได้ ย้ำหากผู้รับโอนไม่ยอมคืน ถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ มาตรา352

การโอนเงินสามารถทำได้โดยง่าย ผ่านapplication ของธนาคารที่เราเป็นลูกค้า การโอนเงินผิดบัญชีจึงเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงินแล้ว แต่ทางเจ้าของบัญชีผู้รับโอนกลับเพิกเฉย และนำเงินที่ได้มาไปใช้เองโดยไม่ส่งคืนเจ้าของ ถือว่ามีความผิดความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 

รู้หรือไม่ "โอนเงินผิดบัญชี" ทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ..." ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ดังนั้น หากบุคคลใดได้ทำการโอนเงินผิดบัญชีต้องปฏิบัติ ดังนี้

  1.  เก็บหลักฐาน เช่น ใบบันทึกรายการภาพบันทึกหน้าจอ
  2.  รีบดำเนินการติดต่อธนาคารต้นทางที่ทำการโอนไป เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป ซึ่งธนาคารไม่สามารถ ดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน
  3.  หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา
  4.  หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลจาก :  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

logoline