เด่นโซเชียล

ศูนย์วิจัยฯศิริราช ชี้ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ต้อง "ไฟเซอร์" หรือ "แอสตร้า" เท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยัน กระตุ้นเข็มสามบูสเตอร์โดส ต้องวัคซีน "ไฟเซอร์" หรือ "แอสตร้า" เท่านั้น

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยัน กระตุ้นเข็มสามบูสเตอร์โดส ต้องวัคซีน "ไฟเซอร์" หรือ "แอสตร้า" เท่านั้น

 

 

วันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภูมิคุ้มกันหลังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ หรือเข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ครบโดส 2 เข็ม หรือรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบโดส 2 เข็ม

 

 

ผลการวิจัย พบว่าวัคซีน "ซิโนแวค" เป็นวัคซีนเริ่มต้นที่ดี ซึ่งเมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "แอสตร้า" หรือ "ไฟเซอร์" จะให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมาก ในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์ใช้เพียงครึ่งโดสก็สามารถมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส ดังนั้น จึงแนะนำให้ฉีดเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซเนก้า หรือวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้น
 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน "แอสตร้า" ครบโดส 2 เข็มมาก่อนหน้านี้ ควรฉีดเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน "ไฟเซอร์" เท่านั้น ซึ่งอาจใช้เพียงครึ่งโดส ทำให้มีผลภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส

 

 

ผลการวิจัย มีดังนี้ หลังได้รับวัคซีน 2 เข็ม ประมาณ 8-12 สัปดาห์ ระดับภูมิคุ้มกันผู้ที่ฉีดซิโนแวค 33-38 BAU/ml และผู้ที่ฉีดแอสตราฯ ระดับภูมิคุ้มกัน 90-116 BAU/ml โดยผู้ที่ฉีดซิโนแวคแล้วได้รับวัคซีนกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ขนาดเต็มโดส มีระดับภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด 5,152 BAU/ml รองลงมาเป็นวัคซีนไฟเซอร์ขนาดครึ่งโดส ภูมิคุ้มกันที่ 3,981 BAU/ml สูงกว่าการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนวัคซีนแอสตราฯ เข็มที่ 3 ภูมิคุ้มกันที่ 1,358 BAU/ml และวัคซีนซิโนฟาร์ม กระตุ้นได้น้อยที่สุด 155 BAU/ml

ส่วนผู้ที่ได้รับแอสตราฯ 2 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์ขนาดเต็มโดส ภูมิคุ้มกันขึ้นที่สุด 2,377  BAU/ml รองลงมาเป็นการกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ครึ่งโดส ภูมิคุ้มกันขึ้นที่ 1,962 BAU/ml สูงกว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราฯ เข็มที่ 3 ภูมิคุ้มกันกระตุ้นสูงขึ้นน้อนที่ 246 BAU/ml และวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 กระตุ้นได้น้อยที่สุด 129 BAU/ml

 

 

ทั้งนี้เมื่อทดสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อการยับยั้งสายพันธุ์เดลตา ในผู้ที่รับซิโนแวคครบ 2 เข็ม กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ครึ่งโดส ระดับไตเตอร์สูงที่สุด (499) รองลงมาเป็นวัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส สูงสุดที่ ( 411) กระตุ้นด้วยแอสตราฯ สูงสุดที่ (271) กระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม สูงสุดที่ (49)

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดแอสตร้าฯ ครบ 2 เข็ม วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส ได้สูงสุดที่ ( 520) รองลงมาเป็นไฟเซอร์ครึ่งโดส ได้สูงสุดที่ ( 358) โดยวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นได้สูงกว่าแอสตราฯ และซิโนฟาร์ม

 

 

ทั้งนี้ อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 มีเล็กน้อยถึงปานกลางในทุกวัคซีนที่ได้ทำการวิจัยในครั้งนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ