เด่นโซเชียล

มติเอกฉันท์ งดจัดงาน "องค์พระปฐมเจดีย์" ปี 64 ป้องกันโควิด-19

มติเอกฉันท์ งดจัดงาน "องค์พระปฐมเจดีย์" ปี 64 ป้องกันโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นครปฐม งดจัดงานเทศกาลนมัสการ "องค์พระปฐมเจดีย์" ประจำปี 64 หลังผลประชุมครั้งที่ 2 มีมติเอกฉันท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

"จังหวัดนครปฐม" งดจัดงานเทศกาลนมัสการ "องค์พระปฐมเจดีย์" ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" 

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดงานเทศกาลนมัสการ "องค์พระปฐมเจดีย์" ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกุฏิเจ้าจอมฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม 

 

ตามที่ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการ "องค์พระปฐมเจดีย์" เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดวันทางจันทรคติ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันเริ่มงานถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันสิ้นสุดงาน รวมงาน 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี 

 

สำหรับในปี พ.ศ. 2564 จะตรงกับวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาในการจัดงานครั้งที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รอดูสถานการณ์ 

 

มติเอกฉันท์ งดจัดงาน "องค์พระปฐมเจดีย์" ปี 64 ป้องกันโควิด-19

 

 

โดยในส่วนของการประชุมพิจารณาฯครั้งที่ 2 นี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ งดจัดงานเทศกาลฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ประกอบกับยังคงมีกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

 

มติเอกฉันท์ งดจัดงาน "องค์พระปฐมเจดีย์" ปี 64 ป้องกันโควิด-19

 

มติเอกฉันท์ งดจัดงาน "องค์พระปฐมเจดีย์" ปี 64 ป้องกันโควิด-19

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

 

 

logoline