เด่นโซเชียล

"สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" หน่วยละ 100 ลุ้นรับสูงสุด 5 ล้าน ถูกรางวัลทุกเดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ออมสินเปิดขาย "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" หน่วยละ 100 ลุ้นรับสูงสุด 5 ล้านบาท ถูกรางวัลทุกเดือน ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุ โอนทั้งต้นทั้งดอก เข้าบัญชีอัตโนมัติ

ธนาคารออมสิน เปิดขายสลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 210 และงวดที่ 212 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เงินรางวัล และดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (มีใบสลาก)" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก และมีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารเปิดรับฝากเงินรูปแบบดังกล่าวอีกครั้ง โดยสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (มีใบสลาก) ที่เปิดรับฝากในครั้งนี้ ราคาหน่วยละ 100 บาท กำหนดระยะเวลาการฝาก 2 ปี หากฝากครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย พร้อมรับสิทธิลุ้นถูกรางวัลเลขสลากรวม 24 ครั้ง ตามกำหนดการออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน เงินรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 1,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ รวมถึงรางวัลเลขท้าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวนัดหมาย เพื่อฝากเงินที่สาขา ผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และที่ LINE Official : GSB Society ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

\"สลากออมสินพิเศษ 2 ปี\" หน่วยละ 100 ลุ้นรับสูงสุด 5 ล้าน ถูกรางวัลทุกเดือน

 

หลักเกณฑ์รายละเอียด

ระยะเวลารับฝาก  : วันที่ 6 กันยายน 2564 - เมื่อครบวงเงินฝาก

 

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี  

 

 •  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 •  นิติบุคคลทุกประเภท

 

อายุ  2 ปี  : (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง) หน่วยละ 100 บาท
 

รายละเอียดดอกเบี้ย 
 
ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก 
 

 1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

\"สลากออมสินพิเศษ 2 ปี\" หน่วยละ 100 ลุ้นรับสูงสุด 5 ล้าน ถูกรางวัลทุกเดือน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย


จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

การออกรางวัล

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคมและ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

 

การรับเงินรางวัล

โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

เงื่อนไขหลัก

 

 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน

การฝาก

 

 1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย)
 2. ได้รับหลักฐานการฝากเงินเป็นใบสลาก โดยสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมและได้รับ

 

หลักฐานเป็นสลากฉบับใหม่การถอน

 1. ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย)
 2. สามารถถอนบางส่วนของแต่ละฉบับก่อนครบอายุได้ โดยต้องตัดตอนสลาก และเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท การโอนกรรมสิทธิ์

 

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได้

 • โอนกรรมสิทธิ์สาขาเดียวกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • โอนกรรมสิทธิ์ต่างสาขา เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

สลากครบอายุ

โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

logoline