เด่นโซเชียล

WHO ไฟเขียว ขึ้นทะเบียน "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" ที่ผลิตในไทยแล้ว มีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ไฟเขียวแล้ว องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้การรับรอง "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" ที่ผลิตในประเทศไทยแล้ว มีผลบังคับใช้ทันที

ไฟเขียวแล้ว องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้การรับรองวัคซีน "แอสตร้า" ที่ผลิตในประเทศไทยแล้ว มีผลบังคับใช้ทันที

 

 

วันนี้ 14 ต.ค.64 นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว แม้ว่าที่ผ่านมาหลายประเทศจะให้การรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" ที่ผลิตในไทยว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว และจากมาตรการควบคุมการเดินทาง ผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ แต่การรับรองวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลกในครั้งนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ ยอมรับและรับรองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเพื่อประโยชน์ในการเดินทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท "สยามไบโอไซเอนซ์" จำกัด กล่าวว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในไทยในทุก ๆ รอบการผลิตนั้นได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ถือเป็นข่าวดีถึงคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะศูนย์การผลิตวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกอย่าง WHO

เรามีความภาคภูมิใจที่บริษัทของคนไทยได้รับเลือกจาก "แอสตร้าเซนเนก้า" ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนป้องกัน โควิด-19 และสามารถผลิตวัคซีนคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล "สยามไบโอไซเอนซ์" ยังคงทำงานร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าอย่างใกล้ชิด และผลิตวัคซีนป้องกัน โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง


 

ทั้งนี้ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แล้ว กว่า 1.5 พันล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆ มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และ ประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนวัคซีนจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ำ