เด่นโซเชียล

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เตรียมตัว ลงทะเบียนรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาท 15 ต.ค.นี้ เช็คเงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่นี่

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" หลังจากเปิดลงทะเบียนจองไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2564 - 31 ม.ค.2565 ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่ลงทะเบียน หรือได้ใช้สิทธิแล้วในระยะก่อนหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับระบบ และเมื่อยืนยันสิทธิแล้วเสร็จ จะสามารถใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยวได้ถึง 31 ม.ค.2565 แถมเพิ่มสิทธิการจองห้องพักให้จำนวน 2,000,000 สิทธิ โดยเปิดให้จองโรงแรม/ที่พัก ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564  จนถึง 23 ม.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น 

 

สิทธิที่ได้รับจาก "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3"

 

  • สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน)
  • สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาท ต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)
  • สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว

 

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาท

 

โดยวันที่ 15 ต.ค.2564 - 1 ก.พ.2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 21.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจอง และออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565

 

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 

  1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 21.00 น. 
  2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

 

หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.

 

 

 

 

เงื่อนไขรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 

  • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
  • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
  • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไป หรือกลับ หรือทั้งไปและกลับ จากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
  • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 2565

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาท
 

 

ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค.2564 จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 1,717,501 สิทธิ และ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1,263,132 สิทธิ