เด่นโซเชียล

18 ต.ค. "เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" ดีเดย์เปิดจองคิวรับสิทธิล่วงหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการขนส่งทางบก เปิดจองคิวล่วงหน้า ลงทะเบียนรับสิทธิ "เยียวยาแท็กซี่" "เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์" 18 ต.ค.-5 พ.ย. 64 เช็คเงื่อนไข-วิธีจองได้ที่นี่

เช็คสิทธิลงทะเบียน "เยียวยาแท็กซี่" "เยียวยาวินมอเตอร์ไซด์" ภายหลัง ครม.อนุมัติเยียวยา เพื่อให้ความช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการ

 

 • ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
 • มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ 
 • รถที่ใช้ประกอบอาชีพ ต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 

ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ โดยแบ่งเป็น การช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา 
 • สงขลา

 

สำหรับการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ได้แก่

 • กาญจนบุรี
 • ตาก
 • นครนายก
 • นครราชสีมา 
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

 

โดยจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ ดังนี้ 

 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
 • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่

 

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564

 

18 ต.ค. "เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" ดีเดย์เปิดจองคิวรับสิทธิล่วงหน้า

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด