เด่นโซเชียล

อัปเดต "เยียวยาแท็กซี่" "เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์" 5,000 เช็คเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เยียวยาแท็กซี่" "เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์" คนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ 29 จังหวัดใครเข้าข่ายได้รับเยียวยาบ้างเช็คเงื่อนไขและวิธีผูกพร้อมเพย์ ที่นี่

อัปเดตล่าสุด กรณีที่ ครม.มีมติจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่ และจ่ายเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ ภายใตโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ(วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน และเงื่อนไขการจ่ายเงินมีดังนี้ 


จำนวนแท็กซี่และวิมอเตอร์ไซค์ที่จะได้รับเงินเยีวยาใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีดังนี้ 

 • ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน 
 • ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน 

รวม 16,694 คน 
 

คุณสมบัติแท็กซี่-วินที่จะได้รับเงินเยียวยามีดัง นี้

 • รถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) รถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุเกิน 65 ปี อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 
 • มีฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • กลุ่มแท็กซี่เช่าให้นิติบุคคลรถเช่า หรือสหกรณ์เป็นผู้รับรอง
 • อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 

 

เงื่อนไขจ่ายเงินเยียวยา 

 • สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด จ่าย 2 เดือน 
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม จ่าย 1 เดือน 
   

ช่องทางโอนเงินเยียวยา

โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน 
หรือโอนตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
คาดโอนรอบแรก 8 – 12 พ.ย.64  และรอบที่สอง 22 – 26 พ.ย.64

สามารถตรวจสอบวิธีการผู้กพร้อมเพย์ของทุกธนาคารที่นี่ คลิก 

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากระบบการขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ธุรกิจด้านการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ที่จะส่งผลให้ประชาชนยังคงได้ใช้บริการรถสาธารณะที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมในพื้นที่อย่างปลอดภัยต่อไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด