เด่นโซเชียล

ข่าวดี "ยูเออี" เว้น "ค่าปรับ"คนไทยอยู่เกินวีซ่า-อนุญาตกลับประเทศได้

ข่าวดี "ยูเออี" เว้น "ค่าปรับ" และ อภัยโทษ คนไทยอยู่อาบูดาบีเกินวีซ่ากำหนด พร้อมอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศได้

เพจ Royal Thai Embassy Abu Dhabi ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊ค ระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในยูเออีอย่างผิดกฏหมาย หรือพำนักอยู่เกินระยะเวลา ที่วีซ่ากำหนด (โอเวอร์สเตย์ /Overstay) รวมถึงกรณีที่กระทำความผิดไม่รุนแรง ตามกฏหมายท้องถิ่น ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลขอให้ทางยูเออี พิจารณายกเว้นค่าปรับและอภัยโทษ จากการพำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด และสามารถเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่ประเทศได้นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า ทางการยูเออีได้พิจารณาอนุมัติ เว้นค่าปรับจากกรณีต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคนไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว จึงขอให้คนไทยที่ได้ลงทะเบียนในกรณีข้างต้น ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานทูตกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

  • สถานเอกอัครทูต ณ กรุงอาบูดาบี  โทร : +971-2-5576551 ต่อ 111 /   FB :thaiembassy.abudhabi
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โทร : +971-4-348-9550 ต่อ 31,32 / FB: @RTCGDXB 

 

ข่าวดี \"ยูเออี\" เว้น \"ค่าปรับ\"คนไทยอยู่เกินวีซ่า-อนุญาตกลับประเทศได้

นอกจากนี้ ในส่วนของการเดินทางเข้าประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด ทางการรัฐอาบูดาบี ได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย เข้ากรุงอาบูดาบีได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 82 ประเทศ ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักกันตัวอีกต่อไป  

 

ข่าวดี \"ยูเออี\" เว้น \"ค่าปรับ\"คนไทยอยู่เกินวีซ่า-อนุญาตกลับประเทศได้

ข่าวยอดนิยม