เด่นโซเชียล

"เงินอุดหนุนบุตร" เข้าเพิ่มอีก 800 เฉพาะผู้ประกันตน รับเต็ม ๆ 1,400 บาท/เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ปกครองรอเลยรัฐจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" เพิ่มเติมให้อีกเดือน 800 บาท เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 และ 40 เท่านั้น เตรียมรับ 1,400 ต่อเดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับแล้ว ณ ตอนนี้ กรณีดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปกครอง มีสิทธิรับเงินสองเด้งแบ่งเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800  บาท และเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 รวม 1,400 บาท/เดือน สำหรับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจะได้รับเดือนละ 800 บาท จะได้รับจนกว่าลูกจะมีอายุครบ 6 ปี

 

โดยรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร มีดังนี้

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท 

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท โดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา
 

เงินอุดหนุนบุตร  600 บาท

จะจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวรายได้น้อย เมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลย ณ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่าง ๆ โดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้ จะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้ แต่จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่น พ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่าที่ลำปาง ก็จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) เมื่อลงทะเบียนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง (เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัด จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆ หรือไม่ โดยใช้เวลา 3-6 เดือนในการตรวจสอบ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน

 

หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

-เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย

-เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

-เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ฏแรกเกิด คลิกที่นี่

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920

สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ