เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี 65 มีปรับเกณฑ์ใหม่เพิ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี 65 เตรียมพิจารณาเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่รองรับจนจริงเช็คเงื่อนไขที่นี่

อัปเดตล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่ เพื่อรับสิทธิเพิ่มเติม

 

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้อย่างครอบคลุม

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเมื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการคืนบัตร โดยจะต้องเอามาคืนที่กรมบัญชีกลาง ดังนั้นขณะนี้ต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะทำบัตรในลักษณะใด ถ้ายังเป็นบัตรรูปแบบเดิม การคืนบัตร หรืออื่นๆ ก็ยังต้องทำผ่านกรม นอกจากนี้ยังต้องพิจารณารูปแบบการใช้จ่าย และรูปแบบของบัตรในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย

 

กลุ่มเป้าหมายที่เปิดให้ลงทะเบียน

 • ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านราย รวมทั้ง กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม มีจำนวน 13.65 ล้านราย ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลัง จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (เกณฑ์ใหม่อิงรายได้ครัวเรือน)
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
 • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ ธ.ก.ส., ออมสิน ,กรุงไทย
 • แสดงบัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 • เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ