เด่นโซเชียล

"สถานการณ์น้ำท่วม" เหนือการควบคุม เชื่อ รัฐไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนชี้ "สถานการณ์น้ำท่วม" เหนือการควบคุม เชื่อมั่น รัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี "คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2564"  โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 ประชาชนคิดว่า "ปัญหาและอุปสรรค" ของน้ำท่วมครั้งนี้ คือเรื่องใด พบว่า 

 

 • อันดับ 1 ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 70.49 
 • อันดับ 2 ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 69.61
 • อันดับ 3 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย ร้อยละ 65.90
 • อันดับ 4 การทำงานแยกส่วน ไม่ประสานร่วมมือกัน ร้อยละ 59.01
 • อันดับ 5 การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน ไม่มีระบบการแจ้งเตือนที่ดี ร้อยละ 55.83

 

ส่วนหัวข้อ ประชาชนคิดว่าสิ่งที่ควร "ตระหนักและให้ความสำคัญ" กับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง

 

 • อันดับ 1  ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 77.03 
 • อันดับ 2  รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง ร้อยละ 71.91
 • อันดับ 3  มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว ร้อยละ 70.67 
 • อันดับ 4  เร่งฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ร้อยละ 70.14
 • อันดับ 5 ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน ฝาย คันกั้นน้ำ ร้อยละ 67.67


ประชาชนคิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 

 

 • อันดับ 1 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ร้อยละ 86.62 
 • อันดับ 2 พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ร้อยละ 83.10 
 • อันดับ 3 บ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน ร้อยละ 78.35
 • อันดับ 4 เดินทางไม่ได้ เส้นทางถูกตัดขาด ชำรุด ร้อยละ 72.89
 • อันดับ 5 ประชาชนวิตกกังวล เสียสุขภาพจิต ร้อยละ 71.83

 

สุดท้าย สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเร่งด่วน คือ 

 

 • อันดับ 1 ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม ร้อยละ 87.35 
 • อันดับ 2 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือนรวดเร็ว ร้อยละ 83.48
 • อันดับ 3 เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ร้อยละ 74.52
 • อันดับ 4 ป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือ ร้อยละ 74.17 
 • อันดับ 5 ร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ร้อยละ 66.26

 

และสุดท้าย ต่อข้อถามว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลเพียงใด พบว่า

 

 • อันดับ 1  ไม่น่าจะป้องกันได้ ร้อยละ 44.17% 
 • อันดับ 2  ป้องกันไม่ได้ ร้อยละ 28.62% 
 • อันดับ 3 น่าจะป้องกันได้ ร้อยละ 23.68% 
 • อันดับ 4 ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน ร้อยละ 3.53% 

 

"สถานการณ์น้ำท่วม" เหนือการควบคุม เชื่อ รัฐไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด