เด่นโซเชียล

บำรุงราษฎร์ ชวนทำบุญมิติใหม่ ซื้อ "โมเดอร์นา" ถวายพระสงฆ์ เช็คเลยรายละเอียด

บำรุงราษฎร์ ชวนทำบุญมิติใหม่ ซื้อ "โมเดอร์นา" ถวายพระสงฆ์ เช็คเลยรายละเอียด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มิติใหม่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชวนทำบุญแบบ New Normal ซื้อวัคซีน "โมเดอร์นา" ถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ เช็คเลยรายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ชวนทำบุญมิติใหม่ แบบ New Normal ซื้อวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" moderna (ล็อต 2) ถวายแด่ "พระภิกษุสงฆ์" 

 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ขอร่วมเป็นสะพานบุญ ให้ท่านได้ทำบุญมิติใหม่ แบบ New Normal ด้วยการซื้อวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" moderna (ล็อต 2) เพื่อถวายแด่ "พระสงฆ์" โดยสะพานบุญ สะพานใจนี้ ท่านสามารถร่วมถวายวัคซีนโมเดอร์นาแด่พระสงฆ์ด้วยจิตศรัทธาได้แล้ววันนี้ 

 

สำหรับรายละเอียด "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ชวนทำบุญมิติใหม่ ซื้อวัคซีน "โมเดอร์นา" moderna ถวายแด่ "พระภิกษุสงฆ์" มีดังนี้ 

 

  • วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ 
  • ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
  • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น 
  • หลังจากชำระเงินจองแล้ว กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม 
  • ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี) 
  • ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง 
  • วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น 

 

 

แนะนำไอเดียถวายวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" moderna (ล็อต 2) แด่ พระภิกษุสงฆ์ ดังนี้ 

 

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ E-Voucher ทางอีเมล จากนั้นสามารถปริ้นท์บัตร E-Voucher นำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ตามจิตศรัทธา ซึ่งพระสงฆ์สามารถนำบัตรนี้มายื่นรับวัคซีนกับทางโรงพยาบาลตามประกาศ

 

ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบ วัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (ล็อต 2) ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งโรงพยาบาลฯจะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว 

 

โดยท่านที่สนใจร่วมสร้างบุญจากการให้ คลิกเลยที่นี่ https://bit.ly/3agwAbw

 

บำรุงราษฎร์ ชวนทำบุญมิติใหม่ ซื้อ "โมเดอร์นา" ถวายพระสงฆ์ เช็คเลยรายละเอียด

 

 

logoline