เด่นโซเชียล

"สินเชื่อสวัสดิการ" สู้โควิด ออมสินให้กู้เงิน 500,000 ไม่ต้องมีหลักประกัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อสวัสดิการ" สู้ภัยโควิด ล่าสุด ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ เงื่อนไขตามที่กำหนด รายละเอียดที่นี่

 

"สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด" อีกหนึ่งสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.995% (MRR - 0.25%) หรือ 6.245% (MRR) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

 

 

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

  1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

 

 

 

วัตถุประสงค์การกู้

  • เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ

จำนวนเงินให้กู้

  • ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • MRR - 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

หลักประกันการกู้เงิน

  • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลาดำเนินการ

  • จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

ข้อมมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน โทร. 1115

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด