เด่นโซเชียล

เช็ค "วันหยุดชดเชย" เลื่อนวันปิยมหาราชเป็น 22 ต.ค.2564 หยุดยาว 4 วัน

รัฐบาลประกาศเลื่อน "วันหยุดชดเชย" วันปิยมหาราชจาก 25 เป็น 22 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้ช่วงปลายเดือนได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน วันไหนบ้างเช็คเลย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล โพสเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล โดยระบุ ว่า  ต.ค.64  มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตามที่ ครม. มีมติเมื่อ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดราชการ วันหยุดประจำภาค เพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2564 ทำให้เดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง
  • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช โดยรัฐบาลได้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากจันทร์ที่ 25 เป็นศุกร์ที่ 22 ต.ค.64

อย่างไรก็ตามกรณีประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชนั้นส่งผลให้ช่วงปลายเดือนต.ค.มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน

สำหรับเดือนตุลาคม 64 ในปีนี้จะมีวันสำคัญด้วยกันหลายวัน ไม่ว่าจะเป็น วันปิยมหาราช วันออกพรรษา ทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

  • วันเสาร์ที่ 23 ต.ค. 64  วันปิยมหาราช/วันหยุดสุดสัปดาห์
  • วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 64  วันหยุดสุดสัปดาห์
  • วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)

 

ด้านการทำธุรกรรมกับธนาคารประชาชนสามารถตรวจสอบวันหยุด เพื่อวางแผนการทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยกเลิกวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน ดังนั้น ธนาคารหยุดวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แต่ไม่หยุดในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

เช็ค \"วันหยุดชดเชย\" เลื่อนวันปิยมหาราชเป็น 22 ต.ค.2564 หยุดยาว 4 วัน

ข่าวยอดนิยม