เด่นโซเชียล

ด่วน วันสุดท้าย ลงทะเบียน "เยียวยา SMEs" รับหัวละ 3,000 บาท เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ "SMEs" ช่วย "อุดหนุนค่าจ้าง" หัวละ 3,000 บาท 3 เดือน พ.ย. 64 - ม.ค. 65 เริ่มลงทะเบียนแล้ว เช็คคุณสมบัตินายจ้างSMEs พร้อมขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs สามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด -19 ได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย

 

ด่วน วันสุดท้าย ลงทะเบียน \"เยียวยา SMEs\" รับหัวละ 3,000 บาท เช็คที่นี่

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs  มีดังนี้

 

  •  เป็นนายจ้างภาคเอกชนในฐานข้อมูลประกันสังคม สถานะ Active ในฐานทะเบียนประกันสังคม ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  • รัฐจะอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565  โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 
  •  นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95 %  ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่า 95 % จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ซึ่งกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกิน 5 % โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเปิดให้นายจ้างที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการทางระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564  พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  2. กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ