เด่นโซเชียล

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" เข้าบัญชีวันไหน 2564 กลุ่มอะไรได้บ้าง เช็คเลย

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" เข้าบัญชีวันไหน 2564 กลุ่มอะไรได้บ้าง เช็คเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" 2564 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีอีกวันนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 "กลุ่มเปราะบาง" เตรียมรับเงินช่วยเหลืองวดประจำเดือนตุลาคม โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้เงินช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม จะไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้เดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท

อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท

อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

สำหรับ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถเลือกวิธีการขอรับได้ ดังนี้

  • ขอรับเป็นเงินสด (รับด้วยตัวเอง หรือ รับผ่านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)
  • โอนเงินเข้าบัญชี (ของตัวเอง หรือ ของคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

โดยเงินผู้สูงอายุ ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ

ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 64

2.เบี้ยความพิการ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจากเดิมได้ 800 บาท/เดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีทุกเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท

และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าประมาณวันที่ 22 ตุลาคม กดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย

3.เงินอุดหนุนบุตร

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม

โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

-ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 58 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯภายในวันที่ 25 กันยายน 64

จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

ส่วนภูมิภาค 

ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ
สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2642 4336-9

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด