เด่นโซเชียล

"ทัวร์เที่ยวไทย" คลิกจองสิทธิได้เลย ผ่านแอปเป๋าตัง รัฐจ่ายให้ 5,000

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ทัวร์เที่ยวไทย" เปิดจองสิทธิแล้ววันนี้ ผ่านแอปเป๋าตัง รัฐสนับสนุนค่าท่องเที่ยวสูงสุด 5,000 เพียง 1 ล้านสิทธิเท่านั้น ห้ามพลาด

เปิดลงทะเบียนโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" เปิดให้ประชาชนจองใช้สิทธิส่วนลดค่าแพ็กเกจทัวร์ 40% แล้ว โดยโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ให้คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยกำหนด 1 สิทธิต่อคน จำนวน 1 ล้านสิทธิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564-31 มกราคม 2564

 

"ทัวร์เที่ยวไทย" คลิกจองสิทธิได้เลย ผ่านแอปเป๋าตัง รัฐจ่ายให้ 5,000

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 

 • ประชาชน ต้องติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรง เพื่อจองแพ็คเกจทัวร์ ที่จะมีการเปิดขายทั้งหมด 30 รายการนำเที่ยว อาทิ แพ็คเกจทัวร์ราคา 12,500 บาท จะได้รับสิทธิส่วนลดรัฐช่วยจ่าย 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทแล้ว เท่ากับว่าผู้ใช้สิทธิจะต้องจ่ายค่าแพ็คเกจเอง 7,500 บาทเท่านั้น 
 • แต่ถ้าซื้อแพ็คเกจทัวร์ราคา 5,000 บาท จะได้รับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40% คิดเป็น 2,000 บาท เท่ากับว่าประชาชนต้องจ่ายเงินเอง 3,000 บาท และไม่สามารถใช้สิทธิซื้อแพ็คเกจทัวร์เพิ่มในภายหลัง เพื่อให้ได้รับส่วนลดจากรัฐช่วยจ่ายถึงเพดานสูงสุด 5,000 บาท เพราะจำกัดให้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น
 • รายการนำเที่ยวที่เลือกซื้อ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น เดินทางได้ทุกวัน
 • ไม่จำกัดว่าต้องเป็นการเดินทางเฉพาะวันธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรมที่พักของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

"ทัวร์เที่ยวไทย" คลิกจองสิทธิได้เลย ผ่านแอปเป๋าตัง รัฐจ่ายให้ 5,000

คุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"

 

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พัก ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"

 

 1. ขั้นที่ 1 ติดตั้งแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 2. ขั้นที่ 2 ประชาชนติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ (จองแพ็คเกจก่อนเดินทาง 7 วัน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน)
 3. ขั้นที่ 3 ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และทำรายการผ่านทาง "ถุงเงิน"
 4. ขั้นที่ 4 ประชาชนรับการ แจ้งเตือน ชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet "เป๋าตัง" (หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ)
 5. ขั้นที่ 5 เช็คอิน ณ จุดนัดพบ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว เมื่อถึงวันเดินทาง จะต้องดำเนินการ ดังนี้
 • สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง
 • สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน ของผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งจังหวะเช็คอินและเช็คเอ้าท์

ลงทะเบียนจอง คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ได้รับอนุญาต หรือ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และยังเปิดให้บริการตามปกติ
 2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีการต่ออายุ จนจบโครงการ
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน หรือถูกดำเนินคดีอาญาในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" หรือโครงการอื่น ๆของรัฐ
 4. ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" (ระบุเป็นประเภทผู้ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเท่านั้น) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ ) ก่อน หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีแอฟพลิเคชัน "ถุงเงิน" ดังกล่าวแล้ว ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ