เด่นโซเชียล

"ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์มในเด็ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม โครงการ VACC 2 SCHOOL อายุ 10 - 18 ปี เช็คอาการ 4 อันดับแรก

 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 18 ปี ในโครงการ VACC 2 SCHOOL มีผู้รับวัคซีน จำนวน 16,491 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 16,491 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

  • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.23% = 38 ราย
  • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 2.01% = 331 ราย
  • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.22% = 36 ราย

 

 

 

อาการไม่พึงประสงค์

ที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่

  1. ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 1.84%
  2. เหนื่อย เพลีย 1.03%
  3. ปวดศีรษะ 0.95%
  4. เจ็บตึงบริเวณที่ฉีด 0.95%

* สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  • รายงานนี้ไม่สามารถใช้กำหนดแนวทางในการฉีดวัคซีน หรือให้บริการทางการแพทย์ใด ๆ ได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

 

 

 

“VACC 2 SCHOOL” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายหลังจากการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอาสาสมัครอายุ 10 - ต่ำกว่า 18 ปี ในประเทศไทย” ตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 134/2564 วันที่ได้รับการอนุมัติ 17 กันยายน 2564

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด