เด่นโซเชียล

กรมอนามัย ส่ง "ATK" 250,000 ชุด กระจายสู่ 4 กิจการด้านอาหาร เช็คเงื่อนไขที่นี่

กรมอนามัย ส่ง "ATK" 250,000 ชุด กระจายสู่ 4 กิจการด้านอาหาร เช็คเงื่อนไขที่นี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอนามัย จัด "ATK" 250,000 ชุด กระจายสู่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารทั่วประเทศ ผ่านศูนย์อนามัยเขต พร้อมย้ำใช้ 10 หลักปฏิบัติดูแลตนเองขั้นสูงสุดป้องกัน โควิด-19 คัดกรองเข้มทุก 7 วัน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 "กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข จัด "ATK" 250,000 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "สปสช." ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารทั่วประเทศ ผ่านศูนย์อนามัยเขต พร้อมย้ำใช้ 10 หลักปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ป้องกัน "โควิด-19" 

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "ศบค." ได้ผ่อนคลายสถานประกอบกิจการต่าง ๆ แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" จึงคงต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า ผู้ขาย พนักงานบริการในร้านอาหาร และพนักงานส่งอาหาร ได้คัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ "ATK" ทุก 7 วัน 

 

โดยขณะนี้ "กรมอนามัย" ได้สนับสนุน ชุดตรวจ ATK จำนวน 250,000 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "สปสช." ให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วประเทศ ผ่านศูนย์อนามัย ได้แก่ "ตลาด" จำนวน 157,452 ชุด "ร้านอาหาร" จำนวน 68,596 ชุด "แผงลอย" จำนวน 18,876 ชุด และ "เดลิเวอรี่" จำนวน 5,076 ชุด 

 

อธิบดีกรมอนามัย เผยต่อว่า หลักเกณฑ์ในการตรวจ "ATK" แต่ละสถานประกอบการ ขอให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

 

1. ตลาด ต้องเป็นตลาดค้าส่งและตลาดขนาดใหญ่ ที่มีการแพร่ระบาดและมีความเสี่ยงสูง ให้สุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่มีลักษณะการพักอาศัยที่มีจำนวนคนมาก พักรวมกัน หรือมีความเสี่ยง ซึ่งหน่วยบริการสามารถปรับจำนวนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 

2. ร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่ซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ร้านที่พบผู้ติดเชื้อ และ/หรือ ร้านที่พนักงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 

 

 

3. แผงลอย เน้นที่มีการซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อหรือมีการสุ่มตรวจ ATK มีการจำหน่ายอาหารในบริเวณเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือมีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโควิด-19 หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 

 

และ 4. เดลิเวอรี่ ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคโควิด-19  และอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 

 

ทั้งนี้ขอให้ สถานประกอบกิจการด้านอาหาร คุมเข้มในการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ควบคู่กันไป เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ "โควิด-19" ด้วยหลักปฏิบัติ 10 ข้อสำคัญ ดังนี้ 

 

  1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 
  2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ 
  3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 
  4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
  5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก 
  6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน 
  7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ 
  8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 
  9. งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ 
  10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

 

 

 

logoline