เด่นโซเชียล

"วัคซีนไฟเซอร์" เด็ก 12ปีขึ้นไป มท.เร่งเตรียมฉีดทั่วประเทศ

"วัคซีนไฟเซอร์" เด็ก 12ปีขึ้นไป มท.เร่งเตรียมฉีดทั่วประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางฯ ของกรมควบคุมโรค ได้แก่ 

  • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานการจัดบริการให้วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา โดยหากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา และหากกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษาได้ ให้พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  • แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ สำหรับการให้บริการช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยจะแจ้งการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนตุลาคม 2564 ในภายหลัง 
  • ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป และ รับวัคซีน รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป
  • ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยให้วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน Pfizer เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด และขอให้แจ้งประมาณการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป


    

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า  ศบค.มท.จะได้ประสานงานการดำเนินงานสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ ศบค. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด