เด่นโซเชียล

"สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย" ออมสินให้ กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 120 งวด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย" สินเชื่อออมสิน 2564 ให้กู้ 200,000 ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อตามนโยบายรัฐ เช็คคุณสมบัติรายละเอียดเงื่อนไขเงินทุนที่นี่

 

ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 หลายมาตรการได้ถูกนำมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ออมสินตอบรับนโยบายรัฐออก "สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย" ให้กู้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาท ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 

 

 

จุดเด่น

  • เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

  • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

 

 

 

หลักประกันการกู้เงิน

  • ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน โทร. 1115

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ