เด่นโซเชียล

เหลือเวลาอีก 87 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

ไทยเหลือเวลาอีก 87 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 55.8 ล้านโดส ขาดอีก 44 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก 87  วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว  55,888,872   โดส เพิ่มขึ้นกว่า 575,433 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม 33,232,871โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  21,187,550 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม 1,467,466 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม  985 โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 44,111,128 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 87 วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 507,024 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

เหลือเวลาอีก 87 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"

ข่าวยอดนิยม