เด่นโซเชียล

ล่าสุด "เยียวยาเอสเอ็มอี" 3,000 บาท 200 หัว 3 เดือน เช็คด่วนรายละเอียดเงื่อนไข

ล่าสุด "เยียวยาเอสเอ็มอี" 3,000 บาท 200 หัว 3 เดือน เช็คด่วนรายละเอียดเงื่อนไข
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มติ ครม. เห็นชอบหลักการจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อหัว "เยียวยาเอสเอ็มอี" พยุงการจ้างงานนาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ล่าสุด "เยียวยาเอสเอ็มอี" ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

 

 

รายละเอียด "เยียวยาเอสเอ็มอี" ที่สำคัญ ดังนี้

คุณสมบัติ

  • นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 - 3 (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565) 

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน 

  1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  2. เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

 

 

 

“มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน” นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

 

 

logoline