เด่นโซเชียล

"สินเชื่อไอแบงก์" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ใช้หลักประกันก็กู้ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไอแบงก์ออก "สินเชื่อช่วยเหลือน้ำท่วม" อุ้มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน งัดมาตรการเด็ดพักชำระหนี้นาน 6 เดือน

"สินเชื่อช่วยเหลือน้ำท่วม" ถูกนำมาเป็นตัวช่วยผู้เดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความลำบากบ้านเรือนเสียหาย นอกจากนี้ภัยน้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน


ล่าสุด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564 ซึ่งธนาคารได้ประกาศให้ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา (Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า

โดยธนาคารจะพิจารณา พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ให้ชำระเฉพาะกำไรตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน สามารถขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือ ติดต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

 

สำหรับวิธีตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2564 ตามประกาศราชการ  เข้าสู่เว็บไซต์ 
http://portal.disaster.go.th

  • เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา
  • เลือกประเภทภัย เลือก อุทกภัย
  • เลือกสถานะ เลือก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
  • กดค้นหา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ