เด่นโซเชียล

"สินเชื่อกสิกร" Xpress Loan สมัครง่าย เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้ เช็คเงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อกสิกร" สินเชื่อเงินด่วน "Xpress Loan" ผ่าน K Plus สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินทันที ผ่อนชำระต่ำ เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้ สนใจเช็คเงื่อนไข

ธนาคารกสิกรไทย ออก สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือลูกค้า เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนชำระหนี้ เงื่อนไขน้อย ผ่อนสบาย ได้เงินทันที ไม่ต้องค้ำประกัน

 

เงื่อนไขการขอสินเชื่อเงินด่วน
คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

"สินเชื่อกสิกร" Xpress Loan สมัครง่าย เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้ เช็คเงื่อนไข

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

 

โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) 
 • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)
   

สินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร กรณีรับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเมื่อทำรายการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ทั้งนี้ ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร
กำหนด

 

"สินเชื่อกสิกร" Xpress Loan สมัครง่าย เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้ เช็คเงื่อนไข

เคล็ดลับสมัครสินเชื่อออนไลน์

อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครบริการ NDID และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องสมัครบริการ และต้องยืนตัวตน ด้วยบัตรประชาชนที่ ตู้ ATM ที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID, ตัวแทนธนาคารที่กำหนด, หรือที่สาขาของธนาคาร จึงจะสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS ต่อได้

 

วิธีสมัครผ่าน K PLUS (กรณีมีบัญชีกสิกรไทย)

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan  อนุมัติง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

 • กดเมนูสินเชื่อและเลือกสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
 • กรอกข้อมูลและสมัครบริการ NDID ยืนยันตัวตน
 • ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
 • สรุปวงเงินเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสาร
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 15 นาที


อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

 • กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเงินก้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2564

 

logoline