เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนตุลาคมนี้ได้อะไรบ้าง เช็คเลยไทม์ไลน์โอนเงิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คที่นี่ ไทม์ไลน์โอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนตุลาคม นี้ ได้อะไรบ้าง เงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ขั้นตอนตรวจสอบง่าย ๆ เลย

 

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2564 นี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เติมเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน พร้อมเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินเข้า ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รับเงินสองรายการ

รายการที่ 1 

 • รายการซื้อของกินของใช้ จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐ เท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุก ๆ เดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

รายการที่ 2

เงินเยียวยาพิเศษคนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 200 บาท

 

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน  5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จำนวน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เดือนแรกขยายสิทธิวงเงิน ค่าน้ำประปา และ ค่าไฟฟ้า

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)

ค่าไฟฟ้า

 • กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)
 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

 

ค่าน้ำประปา

 • กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)
 • สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ขยายเบี้ยความพิการถึงเดือนกันยายน 2565

 • สำหรับเบี้ยความพิการที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ทุกวันที่ 22 ของเดือนและสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2564 ล่าสุด ครม. ได้มีมติอนุมัติ ขยายสิทธิเบี้ยผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท) สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น

 

วิธีเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 • โทรเช็คยอดวงเงิน

 

 1. หมายเลข 02-109-2345
 2. กด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 3. กด เลขบัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. กด รหัส ATM 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. ผู้ถือบัตรรอฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 

 

 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ตู้ ATM แบงก์กรุงไทย
 2. กดรหัสบัตร
 3. เลือกเมนู บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ