เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเหลือมั้ย บอกให้วิธีตรวจสอบยอดเงิน เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สงสัยว่าตัวเองนั้นมียอดเงินเข้าหรือมีเงินเหลืออยู่ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวนเท่าไหร่กันแน่ มาเลยจะบอกให้ วิธีตรวจสอบยอดเงิน เช็คที่นี่

 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เติมเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา หลายคนสงสัยว่าตัวเองนั้นมียอดเงินเข้าหรือมีเงินเหลืออยู่ในบัตรจำนวนเท่าไหร่กันแน่ วันนี้ คมชัดลึกออนไลน์ นำวิธีเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 • โทรเช็คยอดวงเงิน

 

 1. หมายเลข 02-109-2345
 2. กด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 3. กด เลขบัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. กด รหัส ATM 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. ผู้ถือบัตรรอฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 

 

 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ตู้ ATM แบงก์กรุงไทย
 2. กดรหัสบัตร
 3. เลือกเมนู บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร

 

 

 

ไทม์ไลน์เติมเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนตุลาคม 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 • รายการซื้อของกินของใช้ จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐ เท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุก ๆ เดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เงินคืนภาษี 5%

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 50 บาท

 

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ค่าน้ำประปา 100 บาท

 • กรณีใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้า เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 • ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ