เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ ธ.ก.ส.2564" สู้ภัยโควิด ให้กู้ 10,000 ปลอดเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อ ธ.ก.ส.2564" สินเชื่อสู้ภัยโควิด ปล่อยกู้วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี เช็ครายละเอียดที่นี่

จากกรณีการระบาดของโควิด19ระลอก3 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก หลายคนตกงาน ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ทำให้รายได้ไป ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยมี

 

รายละเอียดดังนี้

วงเงินสินเชื่อรวม : 10,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

วงเงินสินเชื่อ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้ : ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดนปลอดชำระเงินเต้น  และปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
หลักประกัน : เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ :  แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตรา 0.35 ต่อเดือน

ระยะเวลาขอกู้โครงการ : ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ 

1.ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาการผ่อนปรน จากสินเชื่อปกติของธนาคาร

2.ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

"สินเชื่อ ธ.ก.ส.2564" สู้ภัยโควิด ให้กู้ 10,000  ปลอดเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส ยังมีมาตรการเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันการเกษตร

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย  อย่างน้อย 2 เดือน

โดยประชาชนที่เป็นเกษตรและบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2564

ผ่าน Line Official BAAC Family

โทร  02-555-0555

เว็บไซต์ www.baac.or.th 

ธนาคาร ธ.ก.ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ